Terminy postępowania rekrutacyjnego

do klas pierwszych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim

na rok szkolny 2021/2022

na podstawie ogłoszenia MEiN oraz § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

 
Termin Rodzaj czynności
17.05.2021 21.06.2021do godz. 15.00 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
25.06.2021 14.07.2021do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
22.07.2021 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23.07.2021 30.07.2021do godz. 15.00 Składanie potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2.08.2021do godz. 14.00 Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Szczegółowe informacje TUTAJ

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

  • ul. Wojska Polskiego 4
  • 83-000 Pruszcz Gdański
  • tel. 58 682 35 10
  • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…