Szkoły dzienne

 • nauka trwa 3 lata,
 • edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem 
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe na terenie szkoły i w firmach partnerskich

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • działalność ogrodnicza
 • produkcja warzywnicza, sadownicza, roślin ozdobnych
 • przepisy ruchu drogowego
 • technika w ogrodnictwie
 • język obcy zawodowy


Przygotowanie zawodowe

Kształcenie w zawodzie ogrodnika ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego obsadzania i utrzymywania ogrodów, parków i trawników. Ogrodnik terenów zielonych współpracuje z zespołem specjalistów, min. z architektami, technikami, operatorami maszyn oraz robotnikami ogrodniczymi. Choć jego czynności są w dużym stopniu zrutynizowane, ostateczny efekt zależy od poczucia estetyki, staranności i rzetelności ogrodnika. Sadząc ozdobne rośliny, drzewa i krzewy, urządzając kwietniki i klomby, zakładając skalniaki, zostawia wizytówkę swego przedsiębiorstwa.

Ogrodnik będzie przygotowany do:

 • przygotowania podłoże do nasadzeń,
 • sadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych, wysiewania trawy;
 • wykonania konstrukcji pod rośliny, ustalenia miejsc ich sadzenia;
 • przygotowania ścieżek, chodników, ścianek, skalniaków, oczek wodnych, płotków itp.;
 • sprawdzania stanu zdrowia roślin i drzew, usuwania chwastów, szkodników;
 • nawożenia i oprysku roślin;
 • przycinania roślin i umieszczania podpór,
 • koszenia trawników,
 • hodowani roślin z nasion lub sadzonek,
 • instalowania, obsługiwania sprzętu nawadniającego;
 • doradzania klientom w zakresie utrzymania ogrodu.

Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach ogrodniczych,
 • zakładach konserwacji terenów zielonych,
 • firmach zajmujących projektowaniem i zakładaniem ogrodów.

Ogrodnicy mogą samodzielnie zajmować się pielęgnacją i utrzymaniem ogrodów pracując na własny rachunek.


Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesne klasopracownie roślin ozdobnych,
 • w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu, a maszyny i sprzęt ogrodniczy jest dostępny dla uczniów,
 • od lat tworzymy piękne poletka dydaktyczne, np. ogród ziołowy, japoński, a w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin,
 • bierzemy udział w licznych wystawach ogrodniczych na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim,
 • w ramach zajęć organizowane są wycieczki dydaktyczne, podczas których młodzież poznaje różnorodność ogrodów np. Wirty, Dobrzyca, Frank-Raj, Polagra - Poznań.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.
 • nauka trwa 3 lata,
 • edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe w sklepach lub hurtowniach.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • sprzedaż towarów
 • towaroznawstwo
 • podstawy działalności handlowej
 • organizacja sprzedaży i promocji
 • podstawy przedsiębiorczości
 • obsługa programów komputerowych


Przygotowanie zawodowe:

Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności:

 • komunikatywność,
 • uczciwość i rzetelność,
 • zamiłowanie do porządku i dokładność,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Perspektywy zawodowe 

Absolwenci mogą pracować w:

 • sklepach,
 • magazynach,
 • hurtowniach,,
 • przedsiębiorstwach handlowych
 • punktach sprzedaży,
 • dużych i małych korporacjach handlowych,

Sprzedawcy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi handlowe.

Informacje dodatkowe:

 • pracownia sprzedawcy wyposażona w sprzęt wagowo-kasowy i komputery,
 • pracownia jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym,
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe pod kątem egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
 • stała opieka Kierownika Szkolenia Praktycznego, który monitoruje praktyki,
 • młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział z zajęciach dodatkowych
 • bierzemy udział w szkolnych i wojewódzkich konkursach dotyczących zawodu sprzedawcy.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.
 • nauka trwa 3 lata,
 • edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe,
 • ciekawe praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • zarządzanie salonem fryzjerskim
 • pracownia wykonywania i stylizacji fryzur
 • język angielski zawodowy


Przygotowanie zawodowe:

Kształcenie w zawodzie fryzjera ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Fryzjer należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego fryzjera cechy, a w szczególności:

 • komunikatywność,
 • uczciwość i rzetelność,
 • zamiłowanie do porządku i dokładność,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • podzielność uwagi.

Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować w:

 • salonach fryzjerskich,
 • teatrach,
 • planach zdjęciowych,
 • telewizji,
 • studiach fotograficznych.

Fryzjerzy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi fryzjerskie.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.
Strona 4 z 4

Najnowsze wiadomości

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

 • ul. Wojska Polskiego 4
 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • tel. 58 682 35 10
 • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…