-->

Technik Handlowiec

03 sierpień 2017
 • nauka trwa 5 lat
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

W zawodzie technik handlowiec wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • Kwalifikacja 1 - A. 18. Prowadzenie sprzedaży
 • Kwalifikacja 2 - A. 22. Prowadzenie działalności handlowej

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Marketing
 • Sprzedaż towarów
 • Rachunkowość handlowa
 • Działalność przedsiębiorstwa handlowego
 • Pracownia organizacji i sprzedaży towarów
 • Pracownia sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej
 • Towaroznawstwo
 • Ekonomia handlu
 • Pracownia informatyczno-handlowa
 • Język obcy zawodowy


Przygotowanie do zawodu
Technik Handlowiec będzie przygotowany do:

 • prowadzenia negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług,
 • opracowywania projektów strategii marketingowej firm,
 • wyboru najbardziej efektywnego form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku oraz oczekiwań klienta,
 • przygotowywania oraz zawieranie umów handlowych,
 • organizowania komórek handlowych w firmie produkcyjno-usługowej,
 • analizowania kosztów działalności podmiotu gospodarczego,
 • podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów 
  i rynków oraz umacnianie pozycji osiągniętej przez firmę.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą pracować w:

 • w małej firmie handlowej (handlu hurtowego i detalicznego),
 • na stanowisku przedstawiciela handlowego,
 • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności,
 • jako nowi właściciele firm i hurtowni,
 • organizator obsługi sprzedaży internetowej, telemarketowej.

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesną klasopracownię ekonomiczną,
 • pracownia jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym,
 • w klasach najwyższych organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
 • organizujemy konkursy wiedzy ekonomicznej,
 • uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy ekonomicznej.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.

Najnowsze wiadomości

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

 • ul. Wojska Polskiego 4
 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • tel. 58 682 35 10
 • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…