-->

Technik ekonomista

03 sierpień 2017
 • nauka trwa 5 lat
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem
  DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.


W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • Kwalifikacja 1 - A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • Kwalifikacja 2 - A.36 Prowadzenie rachunkowości

Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma świadectwo dla każdej kwalifikacji.

Zdobycie obu kwalifikacji uprawnia do otrzymania dyplomu TECHNIKA EKONOMISTY.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,
  • przedmioty uzupełniające: historia, wiedza o społeczeństwie.
 • przedmioty zawodowe.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Przedsiębiorca  w gospodarce rynkowej
 • Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
 • Rachunkowość finansowa
 • Działalność przedsiębiorstwa
 • Pracownia biurowa
 • Kadry i płace
 • Biuro rachunkowe
 • Praktyka zawodowa


Przygotowanie do zawodu
Technik Ekonomista będzie przygotowany do:

 • posługiwania się pojęciami ekonomicznymi z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzania różnych pism i  dokumentów finansowo - księgowych,
 • obsługiwania współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • stosowania i interpretowania wskaźników ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach,
 • analizy roli i pozycji konkretnej firmy na rynku,
 • samodzielnej pracy w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów oraz sprzedaży gotowych produktów i usług,
 • wykorzystania nowoczesnej techniki komputerowej w rachunkowości i ekonomii
 • obsługi programu księgowego Insert GT, który jest najpopularniejszym programem finansowo - księgowym stosownym na rynku i używanym przez wiele firm oraz biur rachunkowych


Perspektywy zawodowe
Absolwenci mogą pracować w:

 • bankach, urzędach skarbowych,
 • sektor BPO/SSC
 • wszystkich firmach i instytucjach bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,
 • wszystkich działach przedsiębiorstwa - kadrach, płacach, księgowości, zaopatrzeniu, magazynie;
 • zakładach budżetowych, w biurach konsultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.


NASZE FIRMY PARTNERSKIE:

 • Geoban SA- jest międzynarodowym przedsiębiorstwem należącym do Grupy Santander, które zajmuje się kompleksowym outsourcingiem w zakresie usług finansowych dla banków i instytucji finansowych wchodzących w skład Grupy. Obecnie zatrudnia ponad 7000 Pracowników na świecie. Aby móc zagwarantować obsługę finansową na jak najwyższym poziomie dla poszczególnych banków Grupy Santander, Geoban otworzył wyspecjalizowane centra zlokalizowane w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, Meksyku, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku został utworzony oddział Geoban w Polsce z siedzibą w Gdyni, a rok później powstało drugie biuro we Wrocławiu.
 • Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
 • Sopocka Szkoła Wyższa

Informacje dodatkowe:

  • posiadamy nowoczesną pracownię ekonomiczną wyposażoną w laptopy z oprogramowaniem INSERT GT,
  • pracownia jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym,
  • w klasach najwyższych organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego,
  • organizujemy konkursy wiedzy ekonomicznej,
  • uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy ekonomicznej.

 

Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji.

Najnowsze wiadomości

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

 • ul. Wojska Polskiego 4
 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • tel. 58 682 35 10
 • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…