Erasmus+ dla uczniów klas fryzjerskich

28 wrzesień 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału
w międzynarodowym projekcie fryzjerskim ERASMUS+
“Style is in the Hair”

rok szkolny 2020/2021.

 

Koordynator projektu: Szkoła fryzjerska z Francji (Sarlat la Canéda)

Partner: Szkoła fryzjerska z Norwegii (Sandefjord)

 

Projekt zakłada udział uczniów w tygodniowych warsztatach w naszej szkole oraz we Francji

i Norwegii. Udział w wyjazdach jest bezpłatny. Pokryte są koszty podróży, pobyt i wyżywienie

u rodzin uczniów krajów partnerskich oraz koszty działań realizowanych w ramach projektu.

 

Wstępny terminarz:

Listopad 2-9: wizyta gości w naszej szkole

Styczeń 18-24: wyjazd do Norwegii

Marzec 15-21: wyjazd do Francji

Wyjazdy mogą zostać przesunięte lub odwołane ze względu na pandemię koronawirusa.

 

Chęć uczestniczenia w projekcie oraz zapytania należy zgłaszać nauczycielom:

Małgorzata Adamczak

Magdalena Balicka

Olga Czucha

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do projektu

REGULAMIN REKRUTACJI 

 • 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych  
i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim do udziału w międzynarodowym projekcie fryzjerskim ERASMUS+ “Style is in the Hair” w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Koordynator projektu: Szkoła fryzjerska z Francji (Sarlat la Canéda)  

Partner: Szkoła fryzjerska z Norwegii (Sandefjord) 

 

Projekt zakłada udział uczniów w tygodniowych warsztatach w naszej szkole oraz we Francji  
i Norwegii. Udział w wyjazdach jest bezpłatny. Pokryte są koszty podróży, pobyt i wyżywienie  
u rodzin uczniów krajów partnerskich oraz koszty działań realizowanych w ramach projektu. 

 

Wstępny terminarz:  

Listopad 2-9: wizyta gości w naszej szkole  

Styczeń 18-24: wyjazd do Norwegii  

Marzec 15-21: wyjazd do Francji 

Wyjazdy mogą zostać przesunięte lub odwołane ze względu na pandemię koronawirusa. 

 

 • 2 Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom i nauczycielom przewiduje się zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na stronie internetowej szkoły http://zsoio.pl/ oraz przesłanie jej uczniom klas fryzjerskich za pośrednictwem  
e-dziennika.  

 

 • 3 Liczba uczestników wyjazdów zagranicznych do Francji i Norwegii

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w wyjazdach zapraszamy 6 uczniów klas fryzjerskich. W projekcie weźmie też udział 3 nauczycieli ZSOiO. 

 

 • 4 Sposób rekrutacji uczestników
 1. a) Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się we wrześniu 2020
 2. b) Uczniów biorących udział w wyjeździe wyłoni komisja rekrutacyjna złożona z nauczycieli należących do grupy projektowej według przyjętych kryteriów:

  

 

 1. Pisemne zobowiązanie uczestnika (lub/i jego rodziców) do przyjęcia gości z grupy partnerskiej: Francja, Norwegia. Indywidualnie rozpatrywane będą wyjątkowe wypadki chętnych uczniów, którzy zgłaszają brak możliwości goszczenia uczniów przyjeżdżających.
 2. 2. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe: regularne uczestniczenie w spotkaniach grupy projektowej, stały kontakt z osobami wyznaczonymi do koordynowania projektu, terminowość wykonywania podjętych działań.
 3. Otwartość, odwaga w podejmowaniu wyzwań, komunikatywność, życzliwość, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, szacunek do innych i umiejętność odnajdywania się w nowych sytuacjach.
 4. 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (potwierdzona przez nauczyciela języka angielskiego).
 5. 5. Wysoka kultura osobista potwierdzona opinią wychowawcy i nauczycieli uczących.

Uczeń sprawiający problemy wychowawcze nie może wziąć udziału w wyjeździe. 

 • 5 Informacja o wynikach rekrutacji do wyjazdu

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Wybrane osoby zostaną osobiście poinformowane o decyzji komisji. 

 

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

 • ul. Wojska Polskiego 4
 • 83-000 Pruszcz Gdański
 • tel. 58 682 35 10
 • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…