tul.pl

Wizyta w Zakładzie utylizacyjnym

25 marzec 2019

 

Wizyta studyjna w Zakładzie Utylizacyjnym sp. z o.o. w Gdańsku

Dnia 19.03.2019 r. uczniowie klasy I TL uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z  o.o. w Gdańsku w ramach powiatowego projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 z funduszy UE. Wzięło w niej udział 23 uczniów i dwóch nauczycieli – kierownik wyjazdu studyjnego, pan Andrzej Dopka i opiekun, pani Anna Urbaniak-Kubska.

Celem wizyty studyjnej było poznanie procesów logistycznych związanych z utylizacją odpadów komunalnych w Gdańsku.

Pani inspektor ds. promocji Oliwia Wołosiuk najpierw przedstawiła historię i plan rozwoju firmy. Zakład utylizacyjny zatrudnia 250 pracowników. Przyjmuje 240 000 ton odpadów rocznie od ponad 500 000 mieszkańców Gdańska i 8 okolicznych gmin tj. 400 kg odpadów rocznie od osoby. Zakład funkcjonuje od 1971 r. W 2009 r. otrzymał dofinansowanie z UE na sortownię i kompostownię.

W 2019 r. zostanie uruchomiona kompostownia hermetyczna. Natomiast w 2022 r. spalarnia czyli Port Czystej Energii. Na terenie zakładu utylizacyjnego znajdują się kwatery zrekultywowane obsiane trawą ze studniami z których pozyskuje się metan CH4 wykorzystywany do produkcji energii i ciepła z biogazu przez elektrownię, co pozwala na samowystarczalność energetyczną firmy.

Kolejnym punktem programu był film o utylizacji odpadów. Wszystkie odpady są sortowane na papier, metale, plastik, odpady biodegradowalne (komposty) i pozostałe. Dalsze prace idą w kierunku wykorzystania odpadów jako paliwa alternatywnego. Jedna czwarta całkowitej przetworzonej masy jest składowana. Dąży się do dalszej redukcji masy, tj. do 10%.

Na filmie Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przedstawił sortownię, kompostownię i recykling. Odzysk wynosi 50% cennych odpadów do przerobu tj. opakowania papierowe, plastikowe i szklane. Planuje się zwiększenie segregacji frakcji odpadów na osobę rocznie:

- papieru do 15 kg,

- szkła do 10 kg,

- plastiku (zależnie od grubości i koloru) do 16 kg,

- materiału biodegradowalnego (trawa, liście, jedzenie) do 120 kg,

- i frakcji resztkowych.

W kompostowni hermetycznej będą założone biofiltry, które oczyszczają wyziewy gazowe w 98%. Dodatkowo odciek poddawany jest oczyszczaniu w podczyszczalni ścieków i odwróconej osmozie. Azbest (eternit) składowany jest w specjalnej kwaterze.

PSZOK – punk selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje do 2 ton odpadów niebezpiecznych rocznie od mieszkańca tj. baterie , tonery, leki, farby, oleje i inne.

Program zero odpadów  - ograniczenie odpadów do minimum. W tym celu

- odmawiaj,

- ograniczaj,

- używaj ponownie,

- dobrze oddzielaj,

- kompostuj odpady.

Następnie pani inspektor ds. promocji  oprowadziła uczniów po całej sortowni. Młodzież zapoznała się z technologią sortowania śmieci. Obejrzała boksy w których składuje się odpady, halę sortowni z taśmociągami, stanowisko logistyczne czuwające nad bhp i prawidłowym przebiegiem segregacji odpadów w  zakładzie (ciągły monitoring), boksy z frakcjami odzyskanych surowców wtórnych, komposty przeznaczone pod zieleń miejską (zakładane trawniki) i zrekultywowaną hałdę wysypiskową. W zakładzie znajduje się woliera ze sokołami i sowami, które odstraszają mewy i inne ptaki ściągające na wysypisko.

Dzięki wizycie studyjnej uczniowie poznali procesy logistyczne w zakładzie utylizacyjnym, zatem cel został osiągnięty.

Opracował:  Andrzej Dopka              

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

  • ul. Wojska Polskiego 4
  • 83-000 Pruszcz Gdański
  • tel. 58 682 35 10
  • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…