tul.pl

Wyjazd studyjny do Sopockiej Szkoły Wyższej

27 luty 2018

Dnia 23.02.2018 r. uczniowie klasa ITE i ITL uczestniczyli w wykładach i warsztatach w ramach powiatowego projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 z funduszy UE.
Wzięło w niej udział 37 uczniów i trzech nauczycieli – kierownik wyjazdu studyjnego Andrzej Dopka i nauczyciele kształcenia zawodowego (opiekunowie wyjazdu studyjnego) – Jarosław Szczukowski i Michał Seroczyński.
Pierwszy warsztat „Etyka w biznesie” przeprowadził p. prof. Tomasz Kalinowski – polski dyplomata ekonomiczny. Przestawił zarys nowoczesnych usług biznesowych dla całego świata, które są prowadzone w Trójmieście. Styk polskiego biznesu ze światowym. Dalej omówił poziomy formalności w biznesie tj. powitanie, wiek, kulturę, i poczucie czasu w różnych kulturach i częściach świata. Na jakie szczegóły należy zwracać uwagę w tzw. etykiecie biznesu? Cały warsztat był bogato ilustrowany.

Pan dr Bogdan Pec wygłosił wykład na temat „Logistyka jako praktyczne narzędzie badawcze”. Powiedział, że wszystko polega na przemieszczaniu przy utrzymaniu kosztów i czasu. Zastosowaniu metod optymalizacyjnych przy uwzględnieniu otoczenia bliższego i dalszego, które ma charakter losowy. Następnie przedstawił rys historyczny logistyki od X wieku po czasy współczesne, która polegała na dostawie wyposażenia na czas. Utrzymaniu sprzętu w sprawności, ciągłości działania. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie materiałowe, techniczne, infrastrukturalne, medyczne i socjalno-bytowe. Pierwsze było rzemiosło, następnie produkcja nakładcza, manufaktura, rewolucja przemysłowa i współczesna dystrybucja oraz zintegrowane zarządzanie materiałowe. Wykładowca wyjaśnił, że marketing planuje a logistyka wykonuje oraz jak logistyka uczestniczy w tworzeniu wartości. Jak asortyment produkcyjny zamieniamy w asortyment handlowy. Udowadniał, że najważniejsza jest użyteczność posiadanego dobra.
Omówił zasady logistyki tj.
- celowość
- efektywność
- kompleksowość
- elastyczność
- partnerstwo
- współzależność
- realność
Na zakończenie przedstawił zasadnicze i pomocnicze obszary wiedzy logistyka oraz ekonomikę w logistyce. Jak redukować koszty własne, aby zredukować koszty klienta.
Dzięki warsztatom uczniowie poznali nowe możliwości zawodowe. Różnorodne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych z logistyki na zajęciach szkolnych. Cel wizyty studyjnej został osiągnięty.

Opracował: Andrzej Dopka

Kontakt

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego

w Pruszczu Gdańskim

  • ul. Wojska Polskiego 4
  • 83-000 Pruszcz Gdański
  • tel. 58 682 35 10
  • email: sekretariat@zsoio.pl
Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji…